Výpočet dĺžky života

Disclaimer

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím s poskytnutím, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, ktoré som poskytol na účely vyhodnotenia dotazníka cez internetovú stránku „predlzujemezivot.sk“ v rámci počítačovej siete internet. Prevádzkovateľom je spoločnosť Grappa s.r.o. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu predlzujemezivot@gmail.com alebo na adresu sídla našej spoločnosti Grappa s.r.o., Záhradná 252, 027 32 Zuberec

Výpočet dĺžky života komplexný dotazník

Základné informácieŽivotný stýlChronické a iné ochoreniaMerateľné hodnotyZáťažové meranie kondície

Disclaimer

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím s poskytnutím, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, ktoré som poskytol na účely vyhodnotenia dotazníka cez internetovú stránku „predlzujemezivot.sk“ v rámci počítačovej siete internet. Prevádzkovateľom je spoločnosť Grappa s.r.o. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu predlzujemezivot@gmail.com alebo na adresu sídla našej spoločnosti Grappa s.r.o., Záhradná 252, 027 32 Zuberec